PLATINUM
ZAŠTITA

dodatne informacije potražite na: 0800 61 61

Prijava štete

Cijenjeni korisnici, kako bi prijavili nastalu štetu, molimo Vas popunite i potpišite Prijavu za ostvarenje prava iz PLATINUM PREMIUM ZAŠTITE.

Za uspješnu prijavu štete i ostvarenje prava iz PLATINUM PREMIUM ZAŠTITE potrebno je prikupiti sljedeću dokumentaciju:

  • Kopiju obrasca PLATINUM PREMIUM ZAŠTITE, zajedno s računom kupnje na kojem je naveden uređaj i naknada PLATINUM PREMIUM ZAŠTITE,
  • Kopiju tvorničkog jamstva,
  • Popunjenu i potpisanu Prijavu za ostvarenje prava iz PLATINUM PREMIUM ZAŠTITE.
Uredno popunjen i potpisan obrazac možete skenirati i poslati na:
  • e-mail adresu prijava(at)platinum-projekt.hr
  • putem fax uređaja na broj: 01/6999 445 ili
  • poštom na adresu: PLATINUM Projekt d.o.o., Nemčićeva 10, 10000 Zagreb.

Ovdje možete preuzeti Opće uvjete PLATINUM PREMIUM ZAŠTITE.

Dokumenti:

Kontakt

Za sve informacije obratite nam se telefonski ili emailom na info@platinum-projekt.hr